Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C18/0838/11/LL - 371-373, Stryd Fawr, Bangor