Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C17/1172/19/LL - Cartref Nyrsio Plas y Bryn, Bontnewydd, Caernarfon