Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C14/0386/24/LL - Tir yng nghefn Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon