Manylion y mater

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: Gwrthodwyd

Wardiau a effeithir: Bontnewydd;

Eitemau