Manylion y mater

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Wardiau a effeithir: Deiniol (Bangor);

Eitemau