Canlyniadau etholiad ar gyfer Pentir

Pentir - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Menna Baines Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd