Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Felinheli

Y Felinheli - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Gareth Wyn Griffith Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd