Canlyniadau etholiad ar gyfer Deiniolen

Deiniolen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Elfed Williams Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd