Canlyniadau etholiad ar gyfer Arllechwedd

Arllechwedd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Dafydd Meurig Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd