Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

04/06/2019 - A ONE TIME BID FOR RESOURCES FROM THE TRANSFORMATION FUND TO FUND THE DEMENTIA SUPPORT SERVICE IN THE COMMUNITY SCHEME FOR ONE YEAR ref: 334    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 04/06/2019

Effective from: 04/06/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd dyrannu £97,660 o’r Gronfa Trawsffurfio i ariannu Cynllun Gwasanaethau Cefnogi Dementia yn y Gymuned (sy’n cynnwys Dementia Go), i ariannu 2 swydd llawn amser (ym Mhwllheli a Porthmadog) a dwy swydd 7awr yr wythnos wedi eu lleoli yn Nhywyn a Chaernarfon hyd at 31 Mawrth, 2020.

 


04/06/2019 - TO PROMOTE INDEPENDENCE BY INCREASING CAPACITY, DEVELOPING SERVICES AND CHANGING CULTURE WITHIN THE OCCUPATIONAL THERAPY PROVISION ref: 333    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 04/06/2019

Effective from: 04/06/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd dyrannu £116,000 o adnoddau un tro o’r Gronfa Trawsffurfio ar gyfer ariannu swydd Arweinydd Therapi Galwedigaethol fydd â chyfrifoldeb am arwain a datblygu'r gwasanaeth Therapi Galwedigaethol ar draws yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant (cyfnod o 2 flynedd).

 


04/06/2019 - YSGOL LLANAELHAEARN ref: 331    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 04/06/2019

Effective from: 04/06/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd rhoi caniatâd ‘r Adran Addysg i gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i drafod ystod o opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol.