Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

06/09/2019 - APPOINTMENT OF PROGRAMME DIRECTOR ref: 375    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2019 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 06/09/2019

Effective from: 06/09/2019

Penderfyniad:

Bod chwech o’r ymgeiswyr yn gymwys i’w rhoi ar y rhestr fer

 

Bydd canolfan asesu broffeshiynol yn cael ei chynnal 12.09.19

Byddai cyfweliadau gerbron aelodau’r Bwrdd yn cael ei cynnal 20.09.19

 


06/09/2019 - HEADS OF TERMS ref: 376    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2019 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 06/09/2019

Effective from: 06/09/2019

Penderfyniad:

Bod Bwrdd Uchelgais Economaidd yn croesawu fersiwn 3.9.19 o’r Penawdau Telerau fel arwydd cadarnhaol o ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru i Gynllun Twf Gogledd Cymru