Manylion cyswllt

Gareth Williams

Arddol
8, Trewerin
Botwnnog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8RD

01758 730 275
07791 984515

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Eirian Allport

(Ni roddir cyfeiriad)

Noel Davey

(Ni roddir cyfeiriad)

John Gosling

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd T. Victor Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Morgan Jones-Parry

(Ni roddir cyfeiriad)

Sian Parri

(Ni roddir cyfeiriad)

Gruffydd Williams

(Ni roddir cyfeiriad)