Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Gareth Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Eryl Jones-Williams, 22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, , LL44 2HF, 01341 242758, 07340 035378, cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru
Richard Medwyn Hughes, 4 Lon y Ffrwd, Bangor, Gwynedd, , LL57 2LG, 01248 362 849, 07803 723976, cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru
Menna Baines, 200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, , LL57 2DT, 01248 364 522, 07867 697 921, cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru
Anwen J. Davies, PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL, 01758 720327, , cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru
Beth Lawton, 22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS, 01654 711851, 07747443619, cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Wyn Roberts, Cesail y Coed, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LH, 01758 713 893, 07796 797 062, cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru
Angela Russell, Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU, 01758 740555, 07789 554507, cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru
Alan Jones Evans, Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD, , 07879 227 819, cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Owen, 6 Lon Groes, Rachub, Gwynedd, , LL57 3EU, 01248 605 523, 07810 022820, cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Annwen Daniels, 3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL43 3LN, , 07551 338259, cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru
Linda Ann Jones, Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 4NY, 01766 762775
Peter Read, Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX, 01758 750196, 07876 725730, cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru
Sedd Wag - Annibynnol Unedig Gwynedd, (Ni roddir cyfeiriad)
Sedd Wag - Aelod Unigol, (Ni roddir cyfeiriad)
Sedd Wag - Plaid Cymru, (Ni roddir cyfeiriad)