Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Cynghorydd Richard Dew, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd John Griffith, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Kenneth Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Nicola Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Richard O Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Bryan Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Robin Wyn Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Berwyn Parry Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR, 01286 674372, 07917 713099, cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe Roberts, Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, , SY20 9AJ, 01650 531234, 07713 165941, cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru
Owain Williams, Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY, 01758 750557, 07768 960695
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Gareth A. Roberts, 4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, , , LL57 4SY, , 07474 821147, Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Wyn Griffith, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, , LL56 4LY, 01286 676869, , Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru