Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Craig ab Iago, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07825 661721, cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru
Peter Antony Garlick, 11 Beuno Terrace, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UA, 01286 677 758, 07799 777 035, cynghorydd.petergarlick@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Wyn Griffith, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, , LL56 4LY, 01286 676869, 07767307509, Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
Judith Mary Humphreys, Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS, , 07521 964495, cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru
Berwyn Parry Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR, 01286 674372, 07917 713099, cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru
Charles Wyn Jones, Dwyros, Ffordd Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, LL55 4PP, 01286 676733, , cynghorydd.charleswynjones@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Jones, Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH, 01248 354264, 07936 545645, cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Eric M. Jones, Afallon, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TU, 01286 830626, 07469 215011, cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru
Kevin Morris Jones, 11 Newton St, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, , , 01286 872345, 07717 155513, cynghorydd.kevinmorrisjones@gwynedd.llyw.cymru
Sion W. Jones, 10 Cremlyn, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AJ, , 07565 306965, cynghorydd.sionwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
I. Dilwyn Lloyd, Eryri House, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AB, 01286 882 149, , cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru
Edgar Wyn Owen, Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY, 01286 650594, 07900 331939, Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru
W. Roy Owen, 39 Maes Meddyg, Caernarfon, Gwynedd, , LL55 2SF, 01286 672 618, 07817 674915, cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru
Jason Wayne Parry, Enaid-y-Wawr, 23 Cefn Dyffryn, Groeslon, Caernarfon, LL54 7TQ, 01286 831 423, 07900 594279, cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru
Ioan Thomas, Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL, 01286 673828, 07810 648647, cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru
Cemlyn Rees Williams, Y Bwthyn, Ffordd Bethel, Caernarfon, , LL55 1EB, 01286 674977, 07955 951403, cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Williams, 12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL, 01286 871406, 07729 394230, cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru