Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
John Brynmor Hughes, Tegfan Bach, Ffordd Gwydryn, Abersoch, Pwllheli Gwynedd, LL53 7EA, 01758 713959, 07909 922571, Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru
Stephen W. Churchman, Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, , LL51 9TX, 01766 530661, 07511 686480, cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe Roberts, Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, , SY20 9AJ, 01650 531234, 07713 165941, cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru
Aled Wyn Jones, Llwyni'r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB, 01286 660662, 07778 164157, Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru
Peredur Jenkins, Cae Glas, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH, (01341) 423693, 07799 761735, cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru
Peter Read, Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX, 01758 750196, 07876 725730, cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru
Cynghorydd David Cowans, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Robin Wyn Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Ioan Thomas, Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL, 01286 673828, 07810 648647, cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru