Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Craig ab Iago, Arthog, 59 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, Gwynedd, LL54 6SN, 01286 479093, 07825 661721, cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru
Menna Baines, 200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, , LL57 2DT, 01248 364 522, 07867 697 921, cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru
Freya Hannah Bentham, Cae Du, Harlech, Gwynedd, , LL46 2TT, 01766 780 200, 07765 353 561, cynghorydd.freyabentham@gwynedd.llyw.cymru
Dylan Bullard, Isgoed, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BU, 01758 613 276, 07824 738 789, cynghorydd.dylanbullard@gwynedd.llyw.cymru
Stephen W. Churchman, Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, , LL51 9TX, 01766 530661, 07927 327946, cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru
Steve Collings, Ceris, Craig y Pandy, Tregarth, Gwynedd, LL57 4RA, 01248 600 424, , cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru
Annwen Daniels, 3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL43 3LN, , 07551 338259, cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru
Robert Glyn Daniels, 66 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 3YD, 01766 238 218, 07731 605557, cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru
Anwen J. Davies, PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL, 01758 720327, , cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Edwards, Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR, 01678 520378, 07879 337371, Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru
Alan Jones Evans, Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD, , 07879 227 819, cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru
Aled Ll. Evans, Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX, 01766 810703, 07786 015186, cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru
Dylan Fernley, 24 Tan y Coed, Bangor, Gwynedd, , LL57 1LU, , 07874 225209, Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru
Peter Antony Garlick, 11 Beuno Terrace, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UA, 01286 677 758, 07799 777 035, cynghorydd.petergarlick@gwynedd.llyw.cymru
Simon Glyn, Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR, 01758 730326, 07929 348432, cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Wyn Griffith, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, , LL56 4LY, 01286 676869, 07767307509, Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
E. Selwyn Griffiths, 5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA, 01766 513142, 07444 299813, Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru
Alwyn Gruffydd, Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RN, 01766 513025, 07836 366899
Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, , LL47 6YA, 01766 780971, 07919 582741, cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru
John Brynmor Hughes, The Sun Inn, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG, 01758 712660, 07909 922571, Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru
Louise Hughes, 20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd, , LL36 9SH, 01654 711051, 07854 969441, cynghorydd.louisehughes@gwynedd.llyw.cymru
Richard Medwyn Hughes, 4 Lon y Ffrwd, Bangor, Gwynedd, , LL57 2LG, 01248 362 849, 07803 723976, cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru
Sian Wyn Hughes, Hiraethog, Lon Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli Gwynedd, LL53 6BS, 01758 720968, 07980 100095, cynghorydd.SianWynHughes@gwynedd.llyw.cymru
Judith Mary Humphreys, Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS, , 07521 964495, cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru
Nia Wyn Jeffreys, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07516 456065, cynhghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru
Peredur Jenkins, Cae Glas, Llanfachraeth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH, (01341) 423693, 07799 761735, cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru
Aeron M. Jones, 2 Gernant, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SJ, 01286 831283, 07882 847043, cynghorydd.aeronjones@gwynedd.llyw.cymru
Aled Wyn Jones, Llwyni'r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB, 01286 660662, 07778 164157, Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
Berwyn Parry Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR, 01286 674372, 07917 713099, cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru
Charles Wyn Jones, Dwyros, Ffordd Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, LL55 4PP, 01286 676733, , cynghorydd.charleswynjones@gwynedd.llyw.cymru
Elin Walker Jones, Plaid Cymru Group Office Gwynedd Council, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07808 472204, cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Jones, Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH, 01248 354264, 07936 545645, cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Eric M. Jones, Afallon, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TU, 01286 830626, 07469 215011, cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru
Huw Gruffydd Wyn Jones, 62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, , LL57 2SS, 01248 351 331, 07776 132277, cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Keith Jones, The Mostyn Arms, 27 Ambrose Street, Hirael, Bangor, LL57 1BH, 01248 364 572, , cynghorydd.keithjones@gwynedd.llyw.cymru
Kevin Morris Jones, 11 Newton St, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, , , 01286872374, 07717 155513, cynghorydd.kevinmorrisjones@gwynedd.llyw.cymru
Linda Ann Jones, Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 4NY, 01766 762775
Sion W. Jones, 10 Cremlyn, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AJ, , 07565 306965, cynghorydd.sionwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Eryl Jones-Williams, 22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, , LL44 2HF, 01341 242758, 07340 035378, cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Beth Lawton, 22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS, 01654 711851, 07747443619, cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru
I. Dilwyn Lloyd, Eryri House, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AB, 01286 882 149, , cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Meurig, Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB, , 07765 400140, cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru
Dilwyn Morgan, Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH, 01678 520685, 07824 983305, cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru
Linda Morgan, Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE, 01341 421355, 07551 301187, cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Owen, 6 Lon Groes, Rachub, Gwynedd, , LL57 3EU, 01248 605 523, 07810 022820, cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Edgar Wyn Owen, Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY, 01286 650594, 07900 331939, Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru
W. Roy Owen, 39 Maes Meddyg, Caernarfon, Gwynedd, , LL55 2SF, 01286 672 618, 07817 674915, cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru
Jason Wayne Parry, Enaid-y-Wawr, 23 Cefn Dyffryn, Groeslon, Caernarfon, LL54 7TQ, 01286 831 423, 07900 594279, cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru
Nigel Pickavance, 30 Kingsley Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1TA, 01248 370166, 07944 694801, cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru
Rheinallt Puw, Cartrefle, Ffordd PAnt, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PA, , 07789 742092, cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru
Peter Read, Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX, 01758 750196, 07876 725730, cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Wyn Roberts, Cesail y Coed, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LH, 01758 713 893, 07796 797 062, cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Powell Roberts, Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd, , LL41 4HN, , 07768 667508, cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru
Gareth A. Roberts, 4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, , , LL57 4SY, , 07474 821147, Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe Roberts, Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, , SY20 9AJ, 01650 531234, 07713 165941, cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru
W. Gareth Roberts, Cwrt, Aberdaron, Gwynedd, , LL53 8DA, (01758) 760478, 07967 467379, cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru
Mair Rowlands, 9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, , LL57 1HQ, , 07912 433202, cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Angela Russell, Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU, 01758 740555, 07789 554507, cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru
Dyfrig L. Siencyn, Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, 01341 422243, 07712 199541, cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru
Mike Stevens, Verano, Pier Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AU, 01654 712225, 07778 564755, cynghorydd.mikestevens@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Thomas, Alaw Cynfal, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, , LL48 6PR, 01766 770015, 07855 441206, cynghorydd.gareththomas@gwynedd.llyw.cymru
Ioan Thomas, Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL, 01286 673828, 07810 648647, cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru
Hefin Underwood, 14 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd, , LL53 5AT, 01758 613859, 07872 665467, cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru
Catrin Wager, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07930 280075, cynghorydd.catrinwager@gwynedd.llyw.cymru
Cemlyn Rees Williams, Y Bwthyn, Ffordd Bethel, Caernarfon, , LL55 1EB, 01286 674977, 07955 951403, cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Eirwyn Williams, 20 Min y Môr, Criccieth, Gwynedd, LL52 0EF, , , 01766 522802, , cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Williams, 12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL, 01286 871406, 07729 394230, cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Williams, Ty Capel Rhydbach, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RF, 01758 730 275, 07791 984515, cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gethin Glyn Williams, Dwynant, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UR, , 07890 705180, cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gruffydd Williams, 3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF, , 07486 686783, cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Owain Williams, Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY, 01758 750557, 07768 960695