Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Craig ab Iago, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07825 661721, cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru
Menna Baines, 200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, , LL57 2DT, 01248 364 522, 07867 697 921, cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru
Freya Hannah Bentham, Cae Du, Harlech, Gwynedd, , LL46 2TT, 01766 780 200, 07765 353 561, cynghorydd.freyabentham@gwynedd.llyw.cymru
Dylan Bullard, Isgoed, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BU, , 07824 738 789, cynghorydd.dylanbullard@gwynedd.llyw.cymru
Stephen W. Churchman, Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, , LL51 9TX, 01766 530661, 07511 686480, cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru
Steve Collings, Ceris, Craig y Pandy, Tregarth, Gwynedd, LL57 4RA, 01248 600 424, , cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru
Annwen Daniels, 3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL43 3LN, , 07551 338259, cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru
Robert Glyn Daniels, 66 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 3YD, 01766 238 218, 07731 605557, cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru
Anwen J. Davies, PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL, 01758 720327, , cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Edwards, Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR, 01678 520378, 07879 337371, Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru
Alan Jones Evans, Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD, , 07879 227 819, cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru
Aled Ll. Evans, Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX, 01766 810703, 07786 015186, cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru
Dylan Fernley, 24 Tan y Coed, Bangor, Gwynedd, , LL57 1LU, , 07874 225209, Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru
Peter Antony Garlick, 11 Beuno Terrace, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UA, 01286 677 758, 07799 777 035, cynghorydd.petergarlick@gwynedd.llyw.cymru
Simon Glyn, Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR, 01758 730326, 07929 348432, cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Wyn Griffith, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, , LL56 4LY, 01286 676869, , Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
E. Selwyn Griffiths, 5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA, 01766 513142, 07444 299813, Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru
Alwyn Gruffydd, Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RN, 01766 513025, 07836 366899, Cynghorydd.AlwynGruffydd@gwynedd.llyw.cymru
Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, , LL47 6YA, 01766 780971, 07919 582741, cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru
John Brynmor Hughes, Tegfan Bach, Ffordd Gwydryn, Abersoch, Pwllheli Gwynedd, LL53 7EA, 01758 713959, 07909 922571, Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru
Louise Hughes, 20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd, , LL36 9SH, 01654 711051, 07854 969441, cynghorydd.louisehughes@gwynedd.llyw.cymru
Richard Medwyn Hughes, 4 Lon y Ffrwd, Bangor, Gwynedd, , LL57 2LG, 01248 362 849, 07803 723976, cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru
Judith Mary Humphreys, Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS, , 07521 964495, cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru
Nia Wyn Jeffreys, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07516 456065, cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru
Peredur Jenkins, Cae Glas, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH, (01341) 423693, 07799 761735, cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru
Aeron M. Jones, 2 Gernant, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SJ, 01286 831283, 07882 847043, cynghorydd.aeronjones@gwynedd.llyw.cymru
Aled Wyn Jones, Llwyni'r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB, 01286 660662, 07778 164157, Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
Berwyn Parry Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR, 01286 674372, 07917 713099, cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru
Charles Wyn Jones, Dwyros, Ffordd Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, LL55 4PP, 01286 676733, , cynghorydd.charleswynjones@gwynedd.llyw.cymru
Elin Walker Jones, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07808 472204, cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Jones, Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH, 01248 354264, 07936 545645, cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Eric M. Jones, Afallon, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TU, 01286 830626, 07469 215011, cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Huw Gruffydd Wyn Jones, 62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, , LL57 2SS, 01248 351 331, 07776 132277, cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Keith Jones, The Mostyn Arms, 27 Ambrose Street, Hirael, Bangor, LL57 1BH, 01248 364 572, , cynghorydd.keithjones@gwynedd.llyw.cymru
Kevin Morris Jones, 11 Newton St, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, , , 01286 872345, 07717 155513, cynghorydd.kevinmorrisjones@gwynedd.llyw.cymru
Linda Ann Jones, Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 4NY, 01766 762775
Sion W. Jones, 10 Cremlyn, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AJ, , 07565 306965, cynghorydd.sionwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Eryl Jones-Williams, 22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, , LL44 2HF, 01341 242758, 07340 035378, cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Beth Lawton, 22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS, 01654 711851, 07747443619, cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru
I. Dilwyn Lloyd, Eryri House, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AB, 01286 882 149, , cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Meurig, Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB, , 07765 400140, cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru
Dilwyn Morgan, Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH, 01678 520685, 07824 983305, cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru
Linda Morgan, Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE, 01341 421355, 07709 601386, cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Owen, 6 Lon Groes, Rachub, Gwynedd, , LL57 3EU, 01248 605 523, 07810 022820, cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Edgar Wyn Owen, Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY, 01286 650594, 07900 331939, Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru
W. Roy Owen, 39 Maes Meddyg, Caernarfon, Gwynedd, , LL55 2SF, 01286 672 618, 07817 674915, cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru
Jason Wayne Parry, Enaid-y-Wawr, 23 Cefn Dyffryn, Groeslon, Caernarfon, LL54 7TQ, 01286 831 423, 07900 594279, cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru
Nigel Pickavance, 30 Kingsley Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1TA, 01248 370166, 07944 694801, cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru
Rheinallt Puw, Cartrefle, Ffordd PAnt, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PA, , 07789 742092, cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru
Peter Read, Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX, 01758 750196, 07876 725730, cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Wyn Roberts, Cesail y Coed, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LH, 01758 713 893, 07796 797 062, cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Powell Roberts, Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd, , LL41 4HN, , 07768 667508, cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru
Gareth A. Roberts, 4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, , , LL57 4SY, , 07474 821147, Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe Roberts, Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, , SY20 9AJ, 01650 531234, 07713 165941, cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru
W. Gareth Roberts, Cwrt, Aberdaron, Gwynedd, , LL53 8DA, (01758) 760478, 07967 467379, cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru
Mair Rowlands, 9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, , LL57 1HQ, , 07912 433202, cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Angela Russell, Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU, 01758 740555, 07789 554507, cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru
Dyfrig L. Siencyn, Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Swyddfa'r Sir, Caernarfon Gwynedd, LL55 1SH, 01286 679298, 07712 199541, cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru
Mike Stevens, Verano, Pier Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AU, 01654 712225, 07778 564755, cynghorydd.mikestevens@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Thomas, Alaw Cynfal, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, , LL48 6PR, 01766 770015, 07855 441206, cynghorydd.gareththomas@gwynedd.llyw.cymru
Ioan Thomas, Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL, 01286 673828, 07810 648647, cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru
Hefin Underwood, 14 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd, , LL53 5AT, 01758 613859, 07872 665467, cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru
Catrin Wager, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07366 418318, cynghorydd.catrinwager@gwynedd.llyw.cymru
Cemlyn Rees Williams, Y Bwthyn, Ffordd Bethel, Caernarfon, , LL55 1EB, 01286 674977, 07955 951403, cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Eirwyn Williams, 20 Min y Môr, Criccieth, Gwynedd, LL52 0EF, , , 01766 522802, , cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Williams, 12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL, 01286 871406, 07729 394230, cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Williams, Arddol, 8 Trewerin, Botwnnog, Pwllheli Gwynedd, LL53 8RD, 01758 730 275, 07791 984515, cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gethin Glyn Williams, Dwynant, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UR, , 07890 705180, cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gruffydd Williams, 3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF, , 07486 686783, cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Owain Williams, Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY, 01758 750557, 07768 960695