Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd a 5 aelod cyfetholedig. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau  ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu ar y meysydd canlynol:

 

·      Pobl Hŷn

·      Oedolion

·      Teuluoedd

·      Plant a Phobl Ifanc

·      Addysg

·      Llwybr i gyflogaeth

·      Iechyd.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Glynda O'Brien. (01341) 424301

E-bost: GlyndaOBrien@gwynedd.llyw.cymru