Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Anwen J. Davies 0
Simon Glyn 0
John Brynmor Hughes 0
Aled Wyn Jones 0
Gareth Williams 1
Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Robert Glyn Daniels 2
Elwyn Edwards 1
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Annwen Hughes 2
Keith Jones 1
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 1
Aled Wyn Jones 2
Linda Morgan 1
Edgar Wyn Owen 2
Mike Stevens 2
Catrin Wager 1
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Pwyllgor Apelau Cyflogaeth, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 1
Elwyn Jones 2
Keith Jones 1
Aeron M. Jones 1
Aled Wyn Jones 3
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Olaf Cai Larsen 3
Paul John Rowlinson 2
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Alan Jones Evans 0
Aled Ll. Evans 4
Dylan Fernley 0
Alwyn Gruffydd 1
John Brynmor Hughes 3
Richard Medwyn Hughes 4
Peredur Jenkins 3
Aeron M. Jones 1
Berwyn Parry Jones 3
Sion W. Jones 1
Aled Wyn Jones 3
Charles Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 4
Peter Read 2
John Pughe Roberts 3
Dewi Wyn Roberts 4
Paul John Rowlinson 4
Angela Russell 4
Gethin Glyn Williams 4
Cemlyn Rees Williams 4
Pwyllgor Ardal Dwyfor, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dylan Bullard 1
Stephen W. Churchman 1
Anwen J. Davies 0
Aled Ll. Evans 1
Simon Glyn 0
E. Selwyn Griffiths 0
Alwyn Gruffydd 1
John Brynmor Hughes 0
Sian Wyn Hughes 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Aled Wyn Jones 1
Peter Read 0
W. Gareth Roberts 0
Dewi Wyn Roberts 1
Angela Russell 1
Hefin Underwood 1
Eirwyn Williams 0
Gareth Williams 1
Gruffydd Williams 0
Owain Williams 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 3
Robert Glyn Daniels 4
Elwyn Edwards 3
Peter Antony Garlick 4
Simon Glyn 3
Annwen Hughes 4
Keith Jones 2
Kevin Morris Jones 4
Berwyn Parry Jones 3
Aled Wyn Jones 4
Linda Morgan 3
Dafydd Owen 1
Edgar Wyn Owen 4
Nigel Pickavance 0
Mike Stevens 4
Catrin Wager 3
Gethin Glyn Williams 2
Gruffydd Williams 4
Owain Williams 4
Pwyllgor Pensiynau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 2
Annwen Daniels 0
Simon Glyn 1
John Brynmor Hughes 1
Peredur Jenkins 1
Aled Wyn Jones 2
Peter Read 2
John Pughe Roberts 1
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Freya Hannah Bentham 2
Dylan Bullard 2
Stephen W. Churchman 2
Steve Collings 2
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 2
Anwen J. Davies 2
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 1
Aled Ll. Evans 2
Dylan Fernley 2
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Gareth Wyn Griffith 2
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 2
Louise Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 2
Sian Wyn Hughes 2
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 2
Nia Wyn Jeffreys 1
Peredur Jenkins 2
Linda Ann Jones 2
Elwyn Jones 2
Keith Jones 2
Anne Lloyd Jones 2
Aeron M. Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 2
Elin Walker Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Eryl Jones-Williams 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 1
I. Dilwyn Lloyd 2
Dafydd Meurig 2
Dilwyn Morgan 1
Linda Morgan 2
Dafydd Owen 2
Dewi Owen 2
W. Roy Owen 2
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 2
Nigel Pickavance 1
Rheinallt Puw 2
Peter Read 1
Gareth A. Roberts 2
W. Gareth Roberts 2
Elfed Powell Roberts 2
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 2
Mike Stevens 1
Gareth Thomas 2
Ioan Thomas 2
Hefin Underwood 2
Catrin Wager 2
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Gethin Glyn Williams 2
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 2