Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Bangor Ogwen, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Steve Collings 1
Dylan Fernley 0
Gareth Wyn Griffith 1
Richard Medwyn Hughes 0
Elwyn Jones 1
Keith Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Dafydd Meurig 1
Dafydd Owen 1
Nigel Pickavance 0
Rheinallt Puw 1
Gareth A. Roberts 0
Mair Rowlands 1
Paul John Rowlinson 1
Catrin Wager 0
Pwyllgor Apelau Cyflogaeth, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 1
Elwyn Jones 1
Aeron M. Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Olaf Cai Larsen 2
Paul John Rowlinson 2
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Aled Ll. Evans 0
Alwyn Gruffydd 2
John Brynmor Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 1
Peredur Jenkins 2
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 0
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 0
Edgar Wyn Owen 1
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Ioan Thomas 2
Gethin Glyn Williams 2
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 2
Steve Collings 1
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 2
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 1
Paul John Rowlinson 2
Gareth Williams 1
Cemlyn Rees Williams 1
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 2
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 2
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 1
Elin Walker Jones 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Paul John Rowlinson 2
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 6
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 1
Elwyn Edwards 7
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 4
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 6
Anne Lloyd Jones 6
Eric M. Jones 7
Berwyn Parry Jones 7
Elin Walker Jones 5
Huw Gruffydd Wyn Jones 6
I. Dilwyn Lloyd 5
Edgar Wyn Owen 6
Gareth A. Roberts 7
Eirwyn Williams 7
Gruffydd Williams 7
Owain Williams 6
Cemlyn Rees Williams 0
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Freya Hannah Bentham 2
Dylan Bullard 3
Stephen W. Churchman 3
Steve Collings 1
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 3
Anwen J. Davies 2
Elwyn Edwards 3
Alan Jones Evans 3
Aled Ll. Evans 3
Dylan Fernley 3
Peter Antony Garlick 3
Simon Glyn 3
Gareth Wyn Griffith 3
E. Selwyn Griffiths 3
Alwyn Gruffydd 3
Annwen Hughes 3
John Brynmor Hughes 2
Louise Hughes 3
Richard Medwyn Hughes 3
Judith Mary Humphreys 3
Craig ab Iago 2
Nia Wyn Jeffreys 3
Peredur Jenkins 3
Linda Ann Jones 1
Elwyn Jones 3
Gareth Jones 2
Keith Jones 3
Anne Lloyd Jones 3
Aeron M. Jones 3
Eric M. Jones 3
Kevin Morris Jones 3
Berwyn Parry Jones 3
Sion W. Jones 2
Elin Walker Jones 3
Aled Wyn Jones 3
Charles Wyn Jones 3
Huw Gruffydd Wyn Jones 3
Eryl Jones-Williams 3
Olaf Cai Larsen 3
Beth Lawton 3
I. Dilwyn Lloyd 3
Dafydd Meurig 2
Dilwyn Morgan 2
Linda Morgan 1
Dafydd Owen 3
Dewi Owen 3
W. Roy Owen 2
Edgar Wyn Owen 3
Jason Wayne Parry 2
Nigel Pickavance 3
Rheinallt Puw 1
Peter Read 2
Gareth A. Roberts 3
W. Gareth Roberts 1
Elfed Powell Roberts 3
John Pughe Roberts 3
Dewi Wyn Roberts 3
Mair Rowlands 3
Paul John Rowlinson 3
Angela Russell 3
Dyfrig L. Siencyn 3
Mike Stevens 2
Gareth Thomas 3
Ioan Thomas 2
Hefin Underwood 2
Catrin Wager 3
Eirwyn Williams 3
Elfed Williams 3
Gareth Williams 3
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 3
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 2