Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 2
Annwen Daniels 0
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 1
Peter Antony Garlick 1
Simon Glyn 2
Annwen Hughes 1
Elwyn Jones 2
Keith Jones 0
Eric M. Jones 0
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Linda Morgan 1
Dafydd Owen 0
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Powell Roberts 0
Angela Russell 0
Mike Stevens 1
Catrin Wager 1
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Fforwm Ardal Gwyrfai, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 2
Gareth Wyn Griffith 2
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 0
Elwyn Jones 1
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 0
Charles Wyn Jones 2
Olaf Cai Larsen 2
I. Dilwyn Lloyd 1
W. Roy Owen 0
Edgar Wyn Owen 1
Jason Wayne Parry 1
Ioan Thomas 1
Elfed Williams 2
Cemlyn Rees Williams 1
Pwyllgor Apelau Cyflogaeth, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Antony Garlick 1
Elwyn Jones 1
Aeron M. Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Olaf Cai Larsen 2
Paul John Rowlinson 2
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 2
Robert Glyn Daniels 1
Elwyn Edwards 1
Peter Antony Garlick 1
Simon Glyn 2
Annwen Hughes 1
Elwyn Jones 2
Keith Jones 0
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Linda Morgan 1
Dafydd Owen 0
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Powell Roberts 0
Angela Russell 0
Mike Stevens 1
Catrin Wager 1
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 7
Annwen Daniels 1
Elwyn Edwards 7
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 3
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 6
Anne Lloyd Jones 7
Eric M. Jones 7
Berwyn Parry Jones 6
Elin Walker Jones 5
Huw Gruffydd Wyn Jones 7
I. Dilwyn Lloyd 5
Edgar Wyn Owen 7
Gareth A. Roberts 7
Eirwyn Williams 7
Gruffydd Williams 7
Owain Williams 5
Cemlyn Rees Williams 1
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Freya Hannah Bentham 2
Dylan Bullard 2
Stephen W. Churchman 2
Steve Collings 1
Annwen Daniels 1
Robert Glyn Daniels 2
Anwen J. Davies 1
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 2
Aled Ll. Evans 2
Dylan Fernley 2
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Gareth Wyn Griffith 2
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 2
Judith Mary Humphreys 2
Craig ab Iago 1
Nia Wyn Jeffreys 2
Peredur Jenkins 2
Linda Ann Jones 1
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 1
Keith Jones 2
Anne Lloyd Jones 2
Aeron M. Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 2
Sion W. Jones 2
Elin Walker Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
I. Dilwyn Lloyd 2
Dafydd Meurig 1
Dilwyn Morgan 2
Linda Morgan 1
Dafydd Owen 2
Dewi Owen 2
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 2
Nigel Pickavance 2
Rheinallt Puw 1
Peter Read 2
Gareth A. Roberts 2
W. Gareth Roberts 1
Elfed Powell Roberts 2
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 2
Mike Stevens 2
Gareth Thomas 2
Ioan Thomas 2
Hefin Underwood 1
Catrin Wager 2
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 1
Cemlyn Rees Williams 2