Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Anwen J. Davies 1
Alan Jones Evans 1
Richard Medwyn Hughes 1
Judith Mary Humphreys 1
Elin Walker Jones 1
Charles Wyn Jones 1
Linda Morgan 1
Dewi Owen 1
Dewi Wyn Roberts 1
Angela Russell 1
CYSAG, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Richard Medwyn Hughes 1
Judith Mary Humphreys 0
Elin Walker Jones 1
Dewi Wyn Roberts 1
Paul John Rowlinson 1
Mike Stevens 1
Fforwm Ardal Bangor Ogwen, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Steve Collings 0
Dylan Fernley 0
Gareth Wyn Griffith 1
Richard Medwyn Hughes 0
Elwyn Jones 1
Keith Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 0
Dafydd Meurig 1
Dafydd Owen 1
Nigel Pickavance 0
Rheinallt Puw 1
Gareth A. Roberts 0
Mair Rowlands 0
Paul John Rowlinson 1
Catrin Wager 0
Fforwm Craffu, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Simon Glyn 1
John Brynmor Hughes 0
Richard Medwyn Hughes 1
Eryl Jones-Williams 1
Mike Stevens 1
Grwp Cyswllt Sector Wirfoddol a Chyngor Gwynedd , 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Simon Glyn 0
Gareth Wyn Griffith 0
Richard Medwyn Hughes 0
Nia Wyn Jeffreys 0
Eryl Jones-Williams 0
Beth Lawton 0
Dilwyn Morgan 0
W. Gareth Roberts 0
Mair Rowlands 0
Mike Stevens 0
Ioan Thomas 0
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Alan Jones Evans 0
Aled Ll. Evans 4
Dylan Fernley 0
Alwyn Gruffydd 1
John Brynmor Hughes 3
Richard Medwyn Hughes 4
Peredur Jenkins 3
Aeron M. Jones 1
Berwyn Parry Jones 3
Sion W. Jones 1
Aled Wyn Jones 3
Charles Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 4
Peter Read 2
John Pughe Roberts 3
Dewi Wyn Roberts 4
Paul John Rowlinson 4
Angela Russell 4
Gethin Glyn Williams 4
Cemlyn Rees Williams 4
Pwyllgor Craffu Gofal, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Daniels 2
Anwen J. Davies 2
Alan Jones Evans 1
E. Selwyn Griffiths 0
Richard Medwyn Hughes 2
Linda Ann Jones 2
Elin Walker Jones 1
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 1
Beth Lawton 2
Dafydd Owen 1
Rheinallt Puw 1
Peter Read 1
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 1
Angela Russell 2
Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 1
Alan Jones Evans 1
Richard Medwyn Hughes 1
Linda Ann Jones 1
Elin Walker Jones 1
Eryl Jones-Williams 1
Olaf Cai Larsen 1
Beth Lawton 1
Dafydd Owen 1
Rheinallt Puw 1
Peter Read 1
Elfed Powell Roberts 1
Dewi Wyn Roberts 1
Angela Russell 1
Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Robert Glyn Daniels 1
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 2
Peredur Jenkins 1
Eric M. Jones 1
Eryl Jones-Williams 2
W. Gareth Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 1
Ioan Thomas 1
Gethin Glyn Williams 1
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Freya Hannah Bentham 2
Dylan Bullard 2
Stephen W. Churchman 2
Steve Collings 2
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 2
Anwen J. Davies 2
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 1
Aled Ll. Evans 2
Dylan Fernley 2
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Gareth Wyn Griffith 2
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 2
Louise Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 2
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 2
Nia Wyn Jeffreys 1
Peredur Jenkins 2
Linda Ann Jones 2
Elwyn Jones 2
Keith Jones 2
Anne Lloyd Jones 2
Aeron M. Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 2
Elin Walker Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Eryl Jones-Williams 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 1
I. Dilwyn Lloyd 2
Dafydd Meurig 2
Dilwyn Morgan 1
Linda Morgan 2
Dafydd Owen 2
Dewi Owen 2
W. Roy Owen 2
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 2
Nigel Pickavance 1
Rheinallt Puw 2
Peter Read 1
Gareth A. Roberts 2
W. Gareth Roberts 2
Elfed Powell Roberts 2
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 2
Mike Stevens 1
Gareth Thomas 2
Ioan Thomas 2
Hefin Underwood 2
Catrin Wager 2
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Gethin Glyn Williams 2
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 2