Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Bangor Ogwen, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Steve Collings 1
Dylan Fernley 0
Gareth Wyn Griffith 1
Richard Medwyn Hughes 0
Elwyn Jones 1
Keith Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Dafydd Meurig 1
Dafydd Owen 1
Nigel Pickavance 0
Rheinallt Puw 1
Gareth A. Roberts 0
Mair Rowlands 1
Paul John Rowlinson 1
Catrin Wager 0
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 2
Steve Collings 1
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 2
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 1
Paul John Rowlinson 2
Gareth Williams 1
Cemlyn Rees Williams 1
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 2
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 2
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 1
Elin Walker Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 0
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 1
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 1
Mair Rowlands 0
Paul John Rowlinson 2
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 6
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 1
Elwyn Edwards 7
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 4
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 6
Anne Lloyd Jones 6
Eric M. Jones 7
Berwyn Parry Jones 7
Elin Walker Jones 5
Huw Gruffydd Wyn Jones 6
I. Dilwyn Lloyd 5
Edgar Wyn Owen 6
Gareth A. Roberts 7
Mair Rowlands 1
Eirwyn Williams 7
Gruffydd Williams 6
Owain Williams 6
Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Robert Glyn Daniels 0
Simon Glyn 0
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 1
Peredur Jenkins 2
Eric M. Jones 2
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 2
Dafydd Meurig 2
Edgar Wyn Owen 0
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 1
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 1
Gethin Glyn Williams 2
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Freya Hannah Bentham 1
Dylan Bullard 2
Stephen W. Churchman 2
Steve Collings 1
Annwen Daniels 2
Robert Glyn Daniels 2
Anwen J. Davies 1
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 2
Aled Ll. Evans 2
Dylan Fernley 2
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 2
Gareth Wyn Griffith 2
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 2
Judith Mary Humphreys 2
Craig ab Iago 1
Nia Wyn Jeffreys 2
Peredur Jenkins 2
Linda Ann Jones 1
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 2
Keith Jones 2
Anne Lloyd Jones 2
Aeron M. Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Berwyn Parry Jones 2
Sion W. Jones 1
Elin Walker Jones 2
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 2
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
I. Dilwyn Lloyd 2
Dafydd Meurig 2
Dilwyn Morgan 1
Linda Morgan 0
Dafydd Owen 2
Dewi Owen 2
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 1
Nigel Pickavance 2
Rheinallt Puw 1
Peter Read 1
Gareth A. Roberts 2
W. Gareth Roberts 0
Elfed Powell Roberts 2
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Dyfrig L. Siencyn 2
Mike Stevens 1
Gareth Thomas 2
Ioan Thomas 1
Hefin Underwood 1
Catrin Wager 2
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2
Gethin Glyn Williams 0
Gruffydd Williams 2
Owain Williams 2
Cemlyn Rees Williams 1