Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 2
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 1
Elwyn Jones 2
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Elfed Powell Roberts 1
Dewi Wyn Roberts 1
Paul John Rowlinson 2
Gareth Williams 1
Cemlyn Rees Williams 1