Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 1
Aled Ll. Evans 1
E. Selwyn Griffiths 2
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 2
Elwyn Jones 2
Gareth Jones 2
Elin Walker Jones 2
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 2
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Paul John Rowlinson 2