Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 2
Annwen Daniels 2
Anwen J. Davies 2
Alan Jones Evans 2
Richard Medwyn Hughes 0
Linda Ann Jones 0
Gareth Jones 1
Elin Walker Jones 1
Eryl Jones-Williams 2
Olaf Cai Larsen 1
Beth Lawton 2
Dafydd Owen 2
Rheinallt Puw 0
Peter Read 0
Dewi Wyn Roberts 2
Angela Russell 2
Catrin Wager 0