Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 2
Steve Collings 1
Aled Ll. Evans 2
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 2
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 1
Elwyn Jones 2
Keith Jones 0
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Olaf Cai Larsen 2
Beth Lawton 2
Dewi Owen 0
Elfed Powell Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 1
Mair Rowlands 2
Paul John Rowlinson 2
Gareth Thomas 1
Gareth Williams 2
Cemlyn Rees Williams 2