Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd, 5 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Gareth Wyn Griffith 3
John Brynmor Hughes 0
Anne Lloyd Jones 0
Berwyn Parry Jones 3
Gareth A. Roberts 1
John Pughe Roberts 2
Paul John Rowlinson 3
Owain Williams 3