Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Freya Hannah Bentham 0
Dylan Bullard 0
E. Selwyn Griffiths 0
Annwen Hughes 0
Anne Lloyd Jones 0
Eryl Jones-Williams 0
Dewi Owen 0
Angela Russell 0
Eirwyn Williams 0
Gethin Glyn Williams 0
Owain Williams 0