Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Elwyn Edwards 2
Alan Jones Evans 2
Aled Ll. Evans 2
Simon Glyn 0
Alwyn Gruffydd 2
Annwen Hughes 0
Judith Mary Humphreys 1
Nia Wyn Jeffreys 2
Elwyn Jones 2
Eric M. Jones 2
Kevin Morris Jones 2
Elin Walker Jones 0
Charles Wyn Jones 2
Olaf Cai Larsen 2
Edgar Wyn Owen 2
John Pughe Roberts 1
Eirwyn Williams 2
Elfed Williams 2