Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Robert Glyn Daniels 1
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 1
Annwen Hughes 1
Richard Medwyn Hughes 0
Peredur Jenkins 1
Eric M. Jones 1
Eryl Jones-Williams 0
W. Gareth Roberts 1
Dewi Wyn Roberts 1
Mair Rowlands 0
Angela Russell 1
Dyfrig L. Siencyn 0
Ioan Thomas 1
Gethin Glyn Williams 0