Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu Canolog, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Steve Collings 2
Simon Glyn 0
Annwen Hughes 3
John Brynmor Hughes 2
Sion W. Jones 0
Eryl Jones-Williams 2
Dafydd Owen 3
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 3
Jason Wayne Parry 2
Peter Read 2
Angela Russell 3
Elfed Williams 3
Gareth Williams 3