Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
E. Selwyn Griffiths 1
Alwyn Gruffydd 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Ioan Thomas 1