Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Daniels 0
Anwen J. Davies 1
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 2
Judith Mary Humphreys 2
Linda Ann Jones 0
Anne Lloyd Jones 2
Charles Wyn Jones 2
Eryl Jones-Williams 1
Olaf Cai Larsen 2
Dewi Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Dewi Wyn Roberts 1
Hefin Underwood 1
Catrin Wager 1