Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 2
Annwen Daniels 0
Simon Glyn 0
John Brynmor Hughes 1
Peredur Jenkins 2
Aled Wyn Jones 2
Edgar Wyn Owen 0
Peter Read 1
John Pughe Roberts 2
Ioan Thomas 1