Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Aled Ll. Evans 0
Simon Glyn 0
Alwyn Gruffydd 2
John Brynmor Hughes 2
Richard Medwyn Hughes 1
Peredur Jenkins 2
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 0
Aled Wyn Jones 2
Charles Wyn Jones 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 0
Edgar Wyn Owen 1
John Pughe Roberts 2
Dewi Wyn Roberts 2
Paul John Rowlinson 2
Angela Russell 2
Ioan Thomas 2
Gethin Glyn Williams 2