Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 7
Annwen Daniels 1
Elwyn Edwards 7
Peter Antony Garlick 2
Simon Glyn 3
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 6
Anne Lloyd Jones 7
Eric M. Jones 7
Berwyn Parry Jones 6
Elin Walker Jones 5
Huw Gruffydd Wyn Jones 7
I. Dilwyn Lloyd 5
Edgar Wyn Owen 7
Gareth A. Roberts 7
Eirwyn Williams 7
Gruffydd Williams 7
Owain Williams 5
Cemlyn Rees Williams 1