Yn bresennol

Presenoldeb Dylan Fernley

Ystadegau mynychu Dylan Fernley
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   50%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   50%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dylan Fernley
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/06/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,06/06/2017 Absennol
22/06/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,22/06/2017 Absennol
13/07/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
24/04/2017 Pwyllgor Cynllunio ,24/04/2017 Yn bresennol
05/06/2017 Pwyllgor Cynllunio ,05/06/2017 Yn bresennol
04/04/2017 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/04/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
02/03/2017 Y Cyngor ,02/03/2017 Mynychwyd
18/05/2017 Y Cyngor ,18/05/2017 Mynychwyd
15/06/2017 Y Cyngor ,15/06/2017 Mynychwyd
28/07/2017 Y Cyngor ,28/07/2017 Mynychwyd