Yn bresennol

Presenoldeb Aled Wyn Jones

Ystadegau mynychu Aled Wyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   71%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   29%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Aled Wyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/11/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,20/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/10/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/12/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
10/10/2018 Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau ,10/10/2018 Mynychwyd
12/10/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,12/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/12/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,07/12/2018 Mynychwyd
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
29/11/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/11/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Mynychwyd
11/10/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/12/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
08/11/2018 Pwyllgor Pensiynau ,08/11/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd