Yn bresennol

Presenoldeb Elwyn Jones

Ystadegau mynychu Elwyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   88%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elwyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/10/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/12/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
12/09/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/12/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/12/2018 Disgwyliedig
12/09/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/09/2018 Mynychwyd
12/12/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/12/2018 Mynychwyd
12/10/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,12/10/2018 Mynychwyd
07/12/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,07/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Mynychwyd
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Mynychwyd
22/11/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,22/11/2018 Mynychwyd
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,20/09/2018 Mynychwyd
22/11/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,22/11/2018 Mynychwyd
11/10/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/12/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Mynychwyd
17/01/2019 Pwyllgor Iaith ,17/01/2019 Disgwyliedig
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd