Yn bresennol

Presenoldeb Elwyn Jones

Ystadegau mynychu Elwyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   90%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elwyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/06/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
11/10/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,13/06/2018 Mynychwyd
12/09/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/09/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,13/06/2018 Mynychwyd
12/09/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,12/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
27/04/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,27/04/2018 Mynychwyd
18/05/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,18/05/2018 Mynychwyd
01/06/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,01/06/2018 Mynychwyd
29/06/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,29/06/2018 Mynychwyd
12/10/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,12/10/2018 Disgwyliedig
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/06/2018 Mynychwyd
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Mynychwyd
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Disgwyliedig
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,21/06/2018 Mynychwyd
Private meeting, 20/09/2018 Mynychwyd
14/06/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
11/10/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
24/04/2018 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018 Mynychwyd
10/07/2018 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd