Yn bresennol

Presenoldeb Elwyn Jones

Ystadegau mynychu Elwyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   95%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elwyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/04/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/04/2018 Mynychwyd
14/06/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
14/03/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,14/03/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,13/06/2018 Mynychwyd
28/02/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,28/02/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,13/06/2018 Mynychwyd
27/04/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,27/04/2018 Mynychwyd
18/05/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,18/05/2018 Mynychwyd
01/06/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,01/06/2018 Mynychwyd
29/06/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,29/06/2018 Mynychwyd
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,17/04/2018 Mynychwyd
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/06/2018 Mynychwyd
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,17/04/2018 Mynychwyd
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,21/06/2018 Mynychwyd
19/04/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/04/2018 Mynychwyd
14/06/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
26/02/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/02/2018 Yn bresennol
27/02/2018 Pwyllgor Iaith ,27/02/2018 Absennol
24/04/2018 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018 Mynychwyd
10/07/2018 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018 Disgwyliedig
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd