Yn bresennol

Presenoldeb Dylan Bullard

Ystadegau mynychu Dylan Bullard
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   33%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   67%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dylan Bullard
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/11/2018 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,30/11/2018 Disgwyliedig
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/10/2018 Disgwyliedig
16/10/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,16/10/2018 Absennol
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad