Yn bresennol

Presenoldeb Nia Wyn Jeffreys

Ystadegau mynychu Nia Wyn Jeffreys
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Nia Wyn Jeffreys
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/03/2018 Fforwm Craffu ,19/03/2018 Disgwyliedig
26/04/2018 Fforwm Craffu ,26/04/2018 Disgwyliedig
05/03/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,05/03/2018 Mynychwyd
18/06/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,17/04/2018 Mynychwyd
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,17/04/2018 Mynychwyd
12/04/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/04/2018 Mynychwyd
07/03/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,07/03/2018 Mynychwyd
08/05/2018 Y Cabinet ,08/05/2018 Mynychwyd
22/05/2018 Y Cabinet ,22/05/2018 Mynychwyd
12/06/2018 Y Cabinet ,12/06/2018 Mynychwyd
03/07/2018 Y Cabinet ,03/07/2018 Mynychwyd
31/07/2018 Y Cabinet ,31/07/2018 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd