Yn bresennol

Presenoldeb Steve Collings

Ystadegau mynychu Steve Collings
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   62%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   20% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Steve Collings
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/09/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/09/2018 Absennol
12/12/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/12/2018 Disgwyliedig
17/10/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,17/10/2018 Mynychwyd
21/11/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,21/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
20/12/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,20/12/2018 Disgwyliedig
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Mynychwyd
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Mynychwyd
22/11/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,22/11/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/12/2018 Absennol
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018 Absennol
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Absennol