Yn bresennol

Presenoldeb Steve Collings

Ystadegau mynychu Steve Collings
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   85%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   15%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Steve Collings
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
28/02/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,28/02/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,13/06/2018 Mynychwyd
20/06/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/06/2018 Mynychwyd
17/07/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,17/07/2018 Disgwyliedig
13/03/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,13/03/2018 Mynychwyd
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,17/04/2018 Mynychwyd
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/06/2018 Mynychwyd
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,05/03/2018 Absennol
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/06/2018 Mynychwyd
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,05/03/2018 Absennol
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/06/2018 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd