Yn bresennol

Presenoldeb Berwyn Parry Jones

Ystadegau mynychu Berwyn Parry Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   83%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Berwyn Parry Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/10/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/09/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/12/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/12/2018 Mynychwyd
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
29/11/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/11/2018 Mynychwyd
11/10/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2018 Mynychwyd
24/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,24/09/2018 Mynychwyd
15/10/2018 Pwyllgor Cynllunio ,15/10/2018 Mynychwyd
05/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2018 Mynychwyd
26/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/11/2018 Mynychwyd
17/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,17/12/2018 Mynychwyd
14/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/01/2019 Mynychwyd
21/09/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,21/09/2018 Mynychwyd
26/10/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,26/10/2018 Mynychwyd
16/11/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,16/11/2018 Disgwyliedig
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd