Yn bresennol

Presenoldeb Peter Antony Garlick

Ystadegau mynychu Peter Antony Garlick
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   69%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   31%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peter Antony Garlick
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/10/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/12/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Mynychwyd
07/02/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/02/2019 Mynychwyd
12/09/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/09/2018 Absennol
12/12/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/10/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,12/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/12/2018 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,07/12/2018 Mynychwyd
11/10/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/12/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Mynychwyd
07/02/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/02/2019 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd