Yn bresennol

Presenoldeb Menna Baines

Ystadegau mynychu Menna Baines
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   62%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Menna Baines
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
07/11/2018 CYSAG ,07/11/2018 Disgwyliedig
12/09/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/12/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/12/2018 Disgwyliedig
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Mynychwyd
06/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018 Disgwyliedig
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd