Yn bresennol

Presenoldeb Menna Baines

Ystadegau mynychu Menna Baines
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   90%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   10%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Menna Baines
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/07/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,06/07/2018 Disgwyliedig
20/06/2018 CYSAG ,20/06/2018 Disgwyliedig
28/02/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,28/02/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,13/06/2018 Mynychwyd
23/01/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,23/01/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,17/04/2018 Mynychwyd
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/06/2018 Mynychwyd
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,17/04/2018 Mynychwyd
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,21/06/2018 Mynychwyd
26/02/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/02/2018 Yn bresennol
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd