Yn bresennol

Presenoldeb Jason Wayne Parry

Ystadegau mynychu Jason Wayne Parry
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   69%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   31%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Jason Wayne Parry
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/03/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,13/03/2019 Mynychwyd
19/06/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,19/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/04/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,12/04/2019 Mynychwyd
20/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/06/2019 Mynychwyd
12/04/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,12/04/2019 Mynychwyd
20/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,20/06/2019 Mynychwyd
11/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/04/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Mynychwyd
11/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/04/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Mynychwyd
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad