Yn bresennol

Presenoldeb Catrin Wager

Ystadegau mynychu Catrin Wager
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   77%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   23%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Catrin Wager
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
07/02/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/02/2019 Mynychwyd
04/04/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/04/2019 Disgwyliedig
07/02/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/02/2019 Mynychwyd
31/01/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,31/01/2019 Mynychwyd
28/03/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,28/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
31/01/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,31/01/2019 Mynychwyd
28/03/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,28/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/02/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/02/2019 Mynychwyd
07/05/2019 Y Cabinet ,07/05/2019 Mynychwyd
21/05/2019 Y Cabinet ,21/05/2019 Mynychwyd
04/06/2019 Y Cabinet ,04/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
08/03/2019 Ymchwiliad Craffu Gorfodaeth Gwastraff ,08/03/2019 Disgwyliedig
18/06/2019 Ymchwiliad Craffu Gorfodaeth Gwastraff ,18/06/2019 Mynychwyd