Yn bresennol

Presenoldeb Richard Medwyn Hughes

Ystadegau mynychu Richard Medwyn Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   92%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Richard Medwyn Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/12/2017 Fforwm Ardal Ogwen ,06/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/02/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,28/02/2018 Mynychwyd
19/12/2017 Fforwm Craffu ,19/12/2017 Disgwyliedig
19/03/2018 Fforwm Craffu ,19/03/2018 Disgwyliedig
26/04/2018 Fforwm Craffu ,26/04/2018 Disgwyliedig
01/12/2017 Grwp Cyswllt Sector Wirfoddol a Chyngor Gwynedd ,01/12/2017 Disgwyliedig
30/11/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2017 Mynychwyd
08/02/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,08/02/2018 Mynychwyd
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Mynychwyd
30/01/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,30/01/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,20/04/2018 Mynychwyd
30/01/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,30/01/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,20/04/2018 Mynychwyd
14/02/2018 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,14/02/2018 Mynychwyd
13/03/2018 Y Cabinet ,13/03/2018 Yn bresennol
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd