Yn bresennol

Presenoldeb Eric M. Jones

Ystadegau mynychu Eric M. Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   77%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   23%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Eric M. Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/12/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
12/09/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/09/2018 Mynychwyd
12/12/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/12/2018 Mynychwyd
03/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2018 Mynychwyd
24/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,24/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/10/2018 Pwyllgor Cynllunio ,15/10/2018 Mynychwyd
05/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2018 Mynychwyd
26/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,17/12/2018 Mynychwyd
14/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/01/2019 Mynychwyd
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Mynychwyd
17/01/2019 Pwyllgor Iaith ,17/01/2019 Disgwyliedig
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd