Yn bresennol

Presenoldeb Eric M. Jones

Ystadegau mynychu Eric M. Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   54%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   46%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Eric M. Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/03/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,14/03/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Gwyrfai ,13/06/2018 Mynychwyd
26/02/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/02/2018 Mynychwyd
19/03/2018 Pwyllgor Cynllunio ,19/03/2018 Mynychwyd
16/04/2018 Pwyllgor Cynllunio ,16/04/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
14/05/2018 Pwyllgor Cynllunio ,14/05/2018 Mynychwyd
04/06/2018 Pwyllgor Cynllunio ,04/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/06/2018 Pwyllgor Cynllunio ,25/06/2018 Mynychwyd
23/07/2018 Pwyllgor Cynllunio ,23/07/2018 Disgwyliedig
27/02/2018 Pwyllgor Iaith ,27/02/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
24/04/2018 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/07/2018 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018 Disgwyliedig
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd